0
લોવર પ્રાયમરી વિદ્યાસહાયક ભરતી-૨૦૧૪ સાયન્સ માટેનો પ્રથમ રાઉન્ડ પૂર્ણ ...........! લોવર પ્રાયમરી વિદ્યાસહાયક ભરતી-૨૦૧૪ સાયન્સ માટેનો પ્રથમ રાઉન્ડ પૂર્ણ ...........!

એસ.ટી કેટેગરીમાં ૧૭ અને ઓબીસી કેટેગરીમાં ૧૫ જગ્યાઓ ખાલી રહી ....આગલા રાઉન્ડ માં તેમને બોલાવામ...

Read more »

0
NEW REQUIREMENT OF STD-1-5 GRANTED SCHOOL MIRZAPUR MOTI KURAISHI(KASBA) .........! NEW REQUIREMENT OF STD-1-5 GRANTED SCHOOL MIRZAPUR MOTI KURAISHI(KASBA) .........!

Read more »

0
પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાસહાયક ભરતી (ધોરણ ૬ થી ૮) ૨૦૧૪ માટેનું અરજીપત્રક , જાહેરાત ,જિલ્લાવાર ભરવાપાત્ર બેઠકો ,રીસીવિંગ સેન્ટરની યાદી  ..............! પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાસહાયક ભરતી (ધોરણ ૬ થી ૮) ૨૦૧૪ માટેનું અરજીપત્રક , જાહેરાત ,જિલ્લાવાર ભરવાપાત્ર બેઠકો ,રીસીવિંગ સેન્ટરની યાદી ..............!

   પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૧૪             (ધોરણ ૬ થી ૮) માટેનું અરજીપત્રક    જાહેરાત      જિલ્લાવાર ભરવાપાત્ર બેઠકો    ...

Read more »

0
LOWER PRIMARY BHARTI UPDATE @ FIRST ROUND  11:30 AM ........! LOWER PRIMARY BHARTI UPDATE @ FIRST ROUND 11:30 AM ........!

Read more »

0
ભાષા ,વિજ્ઞાન અને સામાજિક વિજ્ઞાન સપ્રમાણ ભરતીનો રેશિયો જળવાતો નથી ............! ભાષા ,વિજ્ઞાન અને સામાજિક વિજ્ઞાન સપ્રમાણ ભરતીનો રેશિયો જળવાતો નથી ............!

Read more »

0
GRANTED SCHOOL MA 1500 TEACHERS NI KHALI JAGYAO ......!

GRANTED SCHOOL MA 1500 TEACHERS NI KHALI JAGYAO ......!

Read more »

0
Physical requirements(શારીરિક ધોરણો)  PSI ASI Constable bharti  .............! Physical requirements(શારીરિક ધોરણો) PSI ASI Constable bharti .............!

શારીરિક કસોટી આ તમામ જગ્યાઓ માટે નીચેના શારીરિક ધોરણો ઉમેદવારો સંતોષતાં હોવા જોઇએ. ઊ...

Read more »

0
Upper Primary Bharti-2014 District wise vacancy ......! Upper Primary Bharti-2014 District wise vacancy ......!

Read more »

0
વિધાસહાયક ભરતી - ૨૦૧૪  ધોરણ ૬ થી ૮ માટેના ફોર્મ ભરવાના શરુ થયી ગયેલ છે ............! વિધાસહાયક ભરતી - ૨૦૧૪ ધોરણ ૬ થી ૮ માટેના ફોર્મ ભરવાના શરુ થયી ગયેલ છે ............!

ફોર્મ ભરવા માટે અહી ક્લિક કરો .

Read more »

0
સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયના ઉમેદવારો દ્વારા કરવામાં આવેલ કેસ ની અપડેટ ..............! સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયના ઉમેદવારો દ્વારા કરવામાં આવેલ કેસ ની અપડેટ ..............!

����gujrat high cort ma advocate kaushik pujara dvara RIT dakhal thai gai chhe. ����Aje apno case high cort ma NOTICE BORD par aavse...

Read more »

0
PSI , ASI અને કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષાની  તૈયારી માટે  આ રહ્યો સરસ વિકલ્પ ..........! PSI , ASI અને કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષાની તૈયારી માટે આ રહ્યો સરસ વિકલ્પ ..........!

નમસ્કાર, કછુઆ વેબસાઈટ હંમેશા વિદ્યાર્થીઓને વિવિધ પરીક્ષા ની તૈયારીમાં ખુબજ મદદ કરે છે. PSI, ASI અને કોન્સ્ટેબલ ના ફોર્મ ભરાવાનું શરુ થ...

Read more »

0
NEW REQUIREMENT OF SHIKSHAK SAHAYAK IN LAGUMATI SCHOOL ...............! NEW REQUIREMENT OF SHIKSHAK SAHAYAK IN LAGUMATI SCHOOL ...............!

Read more »

0
DPEO NI SAMIKSHA BETHAK MA GUNOTSAV ANE SHIKSHAK BHARTI NI CHARCHA THASHE ...........! DPEO NI SAMIKSHA BETHAK MA GUNOTSAV ANE SHIKSHAK BHARTI NI CHARCHA THASHE ...........!

Read more »

0
રાજ્ય પારિતોષિક મેળવેલ શિક્ષકોને આંગણવાડીઅને પ્રાથમિક શાળા દત્તક લેવા બાબત ...........! રાજ્ય પારિતોષિક મેળવેલ શિક્ષકોને આંગણવાડીઅને પ્રાથમિક શાળા દત્તક લેવા બાબત ...........!

Read more »

0
રાજ્ય સરકારમાં રજૂઆત કરવા માટે જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિની બેઠકમાં સર્વાનુમતે ઠરાવ પસાર કરાયો રાજ્ય સરકારમાં રજૂઆત કરવા માટે જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિની બેઠકમાં સર્વાનુમતે ઠરાવ પસાર કરાયો

માણસા તાલુકાના કોઇ એક ગામમાં ધો-1થી 12 સુધીની અંગ્રેજી માધ્યમની મોડેલ સ્કૂલનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. તે માટે રાજ્ય સરકારમાં રજૂ...

Read more »

0
Vidyasahayak Bharti - 2014 standard 6 to 8 vay maryada ange .....! Vidyasahayak Bharti - 2014 standard 6 to 8 vay maryada ange .....!

Read more »

0
GUJARAT HIGH COURT :- GOVERNMENT EMPLOYEE 1 VAR 5 YEAR PURA KARE TO FARITHI FIX PAY MA NA RAKHI SHAKAY

.......! GUJARAT HIGH COURT :- GOVERNMENT EMPLOYEE 1 VAR 5 YEAR PURA KARE TO FARITHI FIX PAY MA NA RAKHI SHAKAY .......!

For more information click here

Read more »

0
પરિપત્રની ઉપરવટ જઈ રાપરના ૩પ પ્રાથમિક
શિક્ષકને છુટ્ટા કરાયા .....! પરિપત્રની ઉપરવટ જઈ રાપરના ૩પ પ્રાથમિક શિક્ષકને છુટ્ટા કરાયા .....!

રાપર : આંતર જિલ્લા બદલી પામેલા શિક્ષકોને છુટ્ટા કરવા પરિપત્રની ઉપરવટ જઈ રાજકીય આદેશના પગલે નિર્ણય લેવાતાં શિક્ષકોની કાયમી અછત ધરાવતાં રા...

Read more »

0
ANAND JILLA PANCHAYAT NI EKTARFI JILLAFER BADALI JAGYAO NU LIST.......! ANAND JILLA PANCHAYAT NI EKTARFI JILLAFER BADALI JAGYAO NU LIST.......!

Read more »

0
BAOU  SPECIAL B.ED EXAM TIMETABLE AVAILABLE .......! BAOU SPECIAL B.ED EXAM TIMETABLE AVAILABLE .......!

B.ED FIRST YEAR DECEMBER EXAM TIMETABLE  CLICK HERE   SPECIAL B.ED DECEMBER EXAM TIMETABLE  CLICK H...

Read more »

0
01-11-14 NI STHITIE A TAMAM JILLANA MUKHYA SHIKSHAKO NI MAHITI MANGI ..............! 01-11-14 NI STHITIE A TAMAM JILLANA MUKHYA SHIKSHAKO NI MAHITI MANGI ..............!

Read more »

0
BREAKING NEWS :-LOWER PRIMARY BHARTI FINAL MERIT & FIRST ROUND DECLARE.........! BREAKING NEWS :-LOWER PRIMARY BHARTI FINAL MERIT & FIRST ROUND DECLARE.........!

ફાઈનલ મેરીટ યાદી તથા ઉમેદવારોના કોલ-લેટર મેળવવા માટેની સુચના         ...

Read more »

0
SSA MAHILA SHIKSHAKO NI BHARTI ......! SSA MAHILA SHIKSHAKO NI BHARTI ......!

Read more »

0
PORBANDAR:-31/10 NI NIVRUTI SAME 17 SIXAKO NE FULL PAY MA SAMAVYA. PORBANDAR:-31/10 NI NIVRUTI SAME 17 SIXAKO NE FULL PAY MA SAMAVYA.

Click Here For Paripatra..

Read more »

0
પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ ૫ થી ૮ માં નબળા વિદ્યાર્થીને નાપાસ કરવા માટેની વિચારણા ..........! પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ ૫ થી ૮ માં નબળા વિદ્યાર્થીને નાપાસ કરવા માટેની વિચારણા ..........!

Read more »
 
 
Top