0
શિક્ષકોની આંતરિક બદલી માટે સોફટવેરનો ઉપયોગ આગામી શૈક્ષણિક વર્ષથી રાજ્‍યમાં ફરજિયાત અમલી . શિક્ષકોની આંતરિક બદલી માટે સોફટવેરનો ઉપયોગ આગામી શૈક્ષણિક વર્ષથી રાજ્‍યમાં ફરજિયાત અમલી .

શિક્ષકોની ખાલી જગ્‍યા અને બદલી માટે શિક્ષકોની અરજી કોમ્‍પ્‍યુટર સોફ્‌ટવેરમાં અપડેટ કરવા પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે               અમદાવાદ :- સરકાર...

Read more »

0
2005 બાદ ભરતી થયેલા કર્મચારીઓ માટે પણ પેન્શન યોજના શરૂ કરવા વિચારણા.

2005 બાદ ભરતી થયેલા કર્મચારીઓ માટે પણ પેન્શન યોજના શરૂ કરવા વિચારણા.

Read more »

0
Dhoran 1 ma pravesh patra balako no serve karava babat . Dhoran 1 ma pravesh patra balako no serve karava babat .

Read more »

0
Urgent requirement ( various posts ) .....! Urgent requirement ( various posts ) .....!

Read more »

0
ઉનાળુ વેકેશન નિયત કરવા બાબત ......! ઉનાળુ વેકેશન નિયત કરવા બાબત ......!

Read more »

0
High Court Clark ni bharti ange no oral judgment . High Court Clark ni bharti ange no oral judgment .

Read more »

0
સરકારે ૩ માંગણીઓ સ્‍વીકારતા હાલ કર્મચારીઓના પ્રતિક ઉપવાસ મોકુફ ........! સરકારે ૩ માંગણીઓ સ્‍વીકારતા હાલ કર્મચારીઓના પ્રતિક ઉપવાસ મોકુફ ........!

સરકારે ૩ માંગણીઓ સ્‍વીકારતા હાલ કર્મચારીઓના પ્રતિક ઉપવાસ મોકુફ તા.૧ મેના કાર્યક્રમો યથાવત : નવી રણનીતિ માટે સંકલન સમિતિ મળશે   ગુજરા...

Read more »

0
Social science case update . Social science case update .

Social science case update social science dabal jaj bech Lpa-1438/2014. high cort ma Aaje cort num.3 ma 67 ma krame case hato. Aaje mate...

Read more »

0
Educational Updates on 21-04-2015

Educational Updates on 21-04-2015

Read more »

0
Teachers Job Updates on 21-04-2015

Teachers Job Updates on 21-04-2015

Read more »

0
UT-Dadara & Nagar Haveli Medical and Health Directorate Posts Recruitment 2015 UT-Dadara & Nagar Haveli Medical and Health Directorate Posts Recruitment 2015

UT-Dadara & Nagar Haveli Medical and Health Directorate Posts Recruitment 2015 Notification :- Click Here

Read more »

0
Shree Sabri Secondary School Handi (LimKheda) Vahivati Sahayak (Clerk) Recruitment 2015 . Shree Sabri Secondary School Handi (LimKheda) Vahivati Sahayak (Clerk) Recruitment 2015 .

Shree Sabri Secondary School Handi (LimKheda) Vahivati Sahayak(Clerk) Recruitment 2015 Post Name:Vahivati Sahayak (Clerk) Educational Qual...

Read more »

0
Shree Saraswati Vidhyalaya , Sudiya (LimKheda) Vahivati Sahayak (Clerk) Recruitment 2015 Shree Saraswati Vidhyalaya , Sudiya (LimKheda) Vahivati Sahayak (Clerk) Recruitment 2015

Shree Saraswati Vidhyalaya , Sudiya (LimKheda) Vahivati Sahayak (Clerk) Recruitment 2015 Post Name:Vahivati Sahayak (Clerk) Educational Qu...

Read more »

0
New News of Stay Related-High Court of Gujarat Assistant (jr.Clerk) Recruitment . New News of Stay Related-High Court of Gujarat Assistant (jr.Clerk) Recruitment .

New News of Stay Related-High Court of Gujarat Assistant (jr.Clerk) Recruitment . Read News :- Click Here

Read more »

0
SSC Combined Higher Secondary (10+2)  Exam 2014 Result Declared  SSC Combined Higher Secondary (10+2)  Exam 2014 Result Declared 

SSC Combined Higher Secondary (10+2) Exam 2014 Result Declared  Check Result :  Click Here  write up / Cut off :  Click Here 

Read more »

0
SBI Associate PO 2014 Final Result Declared  SBI Associate PO 2014 Final Result Declared 

SBI Associate PO 2014 Final Result Declared  Check Result :  Click Here  Exam was held on November 2014

Read more »

0
Anand Agricultural University (AAU) Walk-in-Interview for  Teaching Associate / Jr.Teaching Associate Posts 2015 Anand Agricultural University (AAU) Walk-in-Interview for  Teaching Associate / Jr.Teaching Associate Posts 2015

Anand Agricultural University (AAU) Walk-in-Interview for  Teaching Associate / Jr.Teaching Associat...

Read more »

0
GSSSB Rejected Applications List  for Advt.No 40/2014-15 to 44/2014-15 . GSSSB Rejected Applications List  for Advt.No 40/2014-15 to 44/2014-15 .

1.Statistical Assistant (Advt. No 40/2014-15) :-  Click here 2.Research Assistant (Advt. No 41/2014-15) :-  Click here 3.Process Assistant...

Read more »

0
Teachers Job Updates on 20-04-2015

Teachers Job Updates on 20-04-2015

Read more »

1
NAVRACHIT JILLAOMA JAVA MATE VIKALP APEL SHIKSHAKO MATE KHUS KHABAR... NAVRACHIT JILLAOMA JAVA MATE VIKALP APEL SHIKSHAKO MATE KHUS KHABAR...

Read more »

0
Today's Jobs Updates 20-04-2015

. Today's Jobs Updates 20-04-2015 .

Read more »

0
Mafat ane farjiyat shixan adhikar adhiniyam 2009 ni ma sudhara babat . Mafat ane farjiyat shixan adhikar adhiniyam 2009 ni ma sudhara babat .

Mafat ane farjiyat shixan adhikar adhiniyam 2009 ni  ma sudhara babat  25 % Garib balkone khangi ...

Read more »

0
Health Policy for Gujarat Govt.Employees

. Health Policy for Gujarat Govt.Employees .

Read more »

0
Educational Updates on 20-04-2015

. Educational Updates on 20-04-2015 .

Read more »

0
BHARUCH:- VIKALP CAMP ANGE NO PARIPATRA.

BHARUCH:- VIKALP CAMP ANGE NO PARIPATRA.

Page 1 Page 2

Read more »
 
 
Top