0
બિનસરકારી ગ્રાંટેડ માધ્યમિક શાળાના ફાજલ થયેલ શિક્ષકોને રિકોલ કરી સમાવવા તેમજ માધમિક શાળાઓની ખાલી જગ્યાઓની માહિતી મોકલવા બાબત ...................! બિનસરકારી ગ્રાંટેડ માધ્યમિક શાળાના ફાજલ થયેલ શિક્ષકોને રિકોલ કરી સમાવવા તેમજ માધમિક શાળાઓની ખાલી જગ્યાઓની માહિતી મોકલવા બાબત ...................!

Read more »

0
Kendriy vidhyalay sangathan Primary Teacher Recruitment Interivew Call Letter Notification Kendriy vidhyalay sangathan Primary Teacher Recruitment Interivew Call Letter Notification

Download interview Call Letter: click here Result & Cut off: click here Notification: cl...

Read more »

0
G.P.F અને અન્ય જમા રકમ પર ૨૦૧૪-૧૫ માટેનો વ્યાજ દર ..................! G.P.F અને અન્ય જમા રકમ પર ૨૦૧૪-૧૫ માટેનો વ્યાજ દર ..................!

Click here For Download Information

Read more »

0
Admitcard Now Available For Gujarat University B.A Sem-4  .............! Admitcard Now Available For Gujarat University B.A Sem-4 .............!

Gujarat University B.A Sem 4 Admit card Now Available: Candidate List (College Wise):  CLI...

Read more »

0
જુન-૨૦૧૪ થી શરૂ થતી વિધ્યાલક્ષ્મી બોન્ડની ખરીદી માટે અંદાજિત ખર્ચ પત્રક મોકલી આપવા બાબત ........! જુન-૨૦૧૪ થી શરૂ થતી વિધ્યાલક્ષ્મી બોન્ડની ખરીદી માટે અંદાજિત ખર્ચ પત્રક મોકલી આપવા બાબત ........!

Read more »

0
BREAKING NEWS PATAN DISTRICT TALATI/CLERK MPHW FHW PROVISIONAL RESULT DECLARED BREAKING NEWS PATAN DISTRICT TALATI/CLERK MPHW FHW PROVISIONAL RESULT DECLARED

Click here to see results

Read more »

0
રાજ્યના કર્મચારીઓનાં મોંઘવારી ભથ્થામાં 10 ટકાના વધારો કરવા બાબત નો પરિપત્ર (Official ) ......! રાજ્યના કર્મચારીઓનાં મોંઘવારી ભથ્થામાં 10 ટકાના વધારો કરવા બાબત નો પરિપત્ર (Official ) ......!

Read more »

0
New 73  Model schools Starting  in June 2014 New 73 Model schools Starting in June 2014

New about Starting New 73 Model schools on June 2014 New 73 Model Schools are open from June 2014. Now BRC is incharge Principal ti...

Read more »

1
નાણા વિભાગની ૨૦૧૨ ની ભરતી ના કર્મચારીઓને નોકરીમાંથી છુટા કરવા અંગે નો પરીપત્ર ...........! નાણા વિભાગની ૨૦૧૨ ની ભરતી ના કર્મચારીઓને નોકરીમાંથી છુટા કરવા અંગે નો પરીપત્ર ...........!

Read more »

0
SAURASTRA UNIVERSITY M.A. SEM-1 & B.A. SEM-3 RESULT DECLARE SAURASTRA UNIVERSITY M.A. SEM-1 & B.A. SEM-3 RESULT DECLARE

CLICK HERE TO SEE RESULT

Read more »

0
ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ અને પેન્શન મંજુર કરવા બાબત ..............! ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ અને પેન્શન મંજુર કરવા બાબત ..............!

Read more »

0
રાજ્યના કર્મચારીઓ માટે ખુશીના સમાચાર, મોંઘવારી ભથ્થામાં 10 ટકાના વધારો રાજ્યના કર્મચારીઓ માટે ખુશીના સમાચાર, મોંઘવારી ભથ્થામાં 10 ટકાના વધારો

ગુજરાત રાજ્યના આઠ લાખ કર્મચારીઓ માટે ખૂશીના સમાચાર છે. વાત જાણે એમ છે કે, કેન્દ્રીય ચૂંટણીપંચે કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં દસ ટકા વધાર...

Read more »

0
 How To Open All Website In Single Click ? How To Open All Website In Single Click ?

Today i will show you how to make a batch file which will open number of websites with just ...

Read more »

0
નાણા વિભાગને રજૂ કરવામાં આવતી ફાઈલોની કાર્યપદ્ધતિ બાબત. નાણા વિભાગને રજૂ કરવામાં આવતી ફાઈલોની કાર્યપદ્ધતિ બાબત.

Read more »

1
ગુજરાત હાઈકોર્ટ ના આદેશ ના પગલે તાત્કાલિક અસરથી નાણા વિભાગના ૫૦૦ થી વધુ કર્મચારીઓને છુટા કરી દેવાયા .......! ગુજરાત હાઈકોર્ટ ના આદેશ ના પગલે તાત્કાલિક અસરથી નાણા વિભાગના ૫૦૦ થી વધુ કર્મચારીઓને છુટા કરી દેવાયા .......!

                             

Read more »

0
ખાતાકીય પરિક્ષા આપનારા ૧૭ બીટ નિરીક્ષકમાંથી ૧૦ નાપાસ ............! ખાતાકીય પરિક્ષા આપનારા ૧૭ બીટ નિરીક્ષકમાંથી ૧૦ નાપાસ ............!

Read more »

0
ગુજરાતમાં કર્મચારીઓના વોટ ઉપર નજર .................! ગુજરાતમાં કર્મચારીઓના વોટ ઉપર નજર .................!

Read more »

0
ONLINE TEST FOR GPSC,UPSC,TET,TAT,POLICE,HIGH COURT CLERK & NET EXAM PREPARATION .....! ONLINE TEST FOR GPSC,UPSC,TET,TAT,POLICE,HIGH COURT CLERK & NET EXAM PREPARATION .....!

Dear Friend હું આપને એ જણાવતા આનંદ ની લાગણી અનુભવી રહ્યો છું કે વિવિધ પરીક્ષા ની તૈયારી કરાવતી વેબસાઈટ www.kachhua.com ની સપોર્ટ ટીમ ન...

Read more »

1
SSA Teachers Training & Meeting Details 2014-15 SSA Teachers Training & Meeting Details 2014-15

Some updates of Meetings about training held on 25/2/2014 Training May be on 2 June to 6 June ( 1st Phase )  ( 4 Days Trai...

Read more »

0
ઉતરવાહી તપાસણી ના મહેતાણા માં ચુકવણી ઓછાં વત્તી હોવા થી શિક્ષકો માં નારજગી ઉતરવાહી તપાસણી ના મહેતાણા માં ચુકવણી ઓછાં વત્તી હોવા થી શિક્ષકો માં નારજગી

Read more »

0
Call letters are available to download for SSC Combined Graduate Level, 2013 Exam. (Re-Exam) (Not for Gujarat). Call letters are available to download for SSC Combined Graduate Level, 2013 Exam. (Re-Exam) (Not for Gujarat).

Staff Selection Co mmission (SSC): If any candidate was present on the dates mentioned abo...

Read more »

0
રાજ્ય કક્ષા ના વિજ્ઞાન મેળા નું પરિણામ જાહેર રાજ્ય કક્ષા ના વિજ્ઞાન મેળા નું પરિણામ જાહેર

Read more »

0
Postal Department Postal Assistant /Sorting Assistant  Exam Dates / Schedules 2014 ( Not for Gujarat ) Postal Department Postal Assistant /Sorting Assistant Exam Dates / Schedules 2014 ( Not for Gujarat )

27 April - Asam, Chhattisgarh, Delhi, North east, Odisha, Rajasthan   4 May-Jharkhand...

Read more »

0
NET EXAM JUNE 2014 DATE IS DECLARED NET EXAM JUNE 2014 DATE IS DECLARED

NET JUNE 2014 exam is declared. Exam 29-6-2014. Detailed advertisement will be post on site on. 15-4-14. Form date 15-4 to 5-5. www....

Read more »

3
Karmchario ne have basic pagar jetlu j monghavari bhathtu malse Karmchario ne have basic pagar jetlu j monghavari bhathtu malse

Read more »

0
 National Insurance Company Limited (NICL) published final result of Administrative Officer Generalist Exam. National Insurance Company Limited (NICL) published final result of Administrative Officer Generalist Exam.

National Insurance Company Limited (NICL) View / Download Administrative Officer Generalist Res...

Read more »

0
Official Answer key / Scorecard GATE, 2014 Official Answer key / Scorecard GATE, 2014

IIT Kharagpur published official answer keys for Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE), 201...

Read more »
 
 
Top