વિટામીન ના પ્રકાર: આટલા પ્રકારના હોય છે વિટામીન, કયુ વિટામીન શેમાથી મળે ?

વિટામીન ના પ્રકાર: આટલા પ્રકારના હોય છે વિટામીન, કયુ વિટામીન શેમાથી મળે ?

વિટામીન ના પ્રકાર: શરીરના બંધારણ અને વિકાસ માટે તમામ પ્રકારના પોષક તત્વો જરૂરી છે. તે પૈકી વિટામીન એ ખૂબ આગત્યનુ પોષક તત્વ છે. વિટામીન કુલ 6 પ્ર્કારના હોય છે. શરીરમા કોઇ બીમારી કે તકલીફ સર્જાય ત્યારે ડોકટર વિટામીન ની ટેબ્લેટ આપતા હોય છે. વિટામીન ના પ્રકાર કેટલા હોય, કયા વિટામીન નુ શરીરમા શું મહત્વ છે ? અને કયુ વિટામીન શેમાથી મળે તેની માહિતી આ પોસ્ટમા મેળવીશુ.

વિટામીન ના પ્રકાર

વિટામીન કુલ 6 પ્ર્કારના હોય છે. વિટામીન એ, બી, સી, ડી, ઈ, અને વિટામીન કે. આ તમામ પ્રકારના વિટામીન નુ શરીરમા શું જરૂરીયાત છે, કયા વિટામીન ની ઊણપ થી કયો રોગ થાય, અને કયુ વિટામી શેમાથી મળે તેની માહિતી મેળવીએ.

વિટામિન એ રાસાયણીક નામ: રેટીનાલ
ઊણપથી થતા રોગ: ચામડીના રોગ અને રતાંધળાપણુ
જરૂરીયાત; શરીરની વૃદ્ધિ માટે
સ્ત્રોત: લીલા શાકભાજી, કેરી, કેળા, ગાજર, દુધી, ટામેટા, ઈંડા

વિટામીન બી રાસાયણીક નામ: થાયમીન
ઊણપથી થતા રોગ: કબજીયાત, અપચો, બેરીબેરી
જરૂરીયાત; પાચનશક્તિ વધારે, સ્નાયુ મજબૂત કરે
સ્ત્રોત: ડુંગળી, બટાકા, ખજૂર,કઠોળ, ઈંડા

પેટા પ્રકાર: વિટામિન B1 (થાઇમિન), વિટામિન B2 (રિબોફ્લેવિન), વિટામિન B3 (નાયસિન), વિટામિન B5 (પેન્ટોથેનિક એસિડ), વિટામિન B6 (પાયરિડોક્સિન), વિટામિન B7 (બાયોટિન), વિટામિન B9 (ફોલેટ), વિટામિન B12 (કોબાલામીન)

વિટામીન સી રાસાયણીક નામ: એસ્કોબીક
ઊણપથી થતા રોગ: દાંતના રોગ અને રકતપિત
જરૂરીયાત; લોહી શુદ્ધ કરે, દાંત અને પેઢા મજબૂત કરે
સ્ત્રોત: સંતરાં, નારંગી, લીંબુ અને લીલાં શાકભાજી

વિટામિન ડી રાસાયણીક નામ: કોલ કેલ્સીફેરોલ
ઊણપથી થતા રોગ: સુકતાન
જરૂરીયાત; હાડકાના બંધારણ માટે ઉપયોગી
સ્ત્રોત: દૂધ, માખણ, ઘી, અને સૂર્યના કિરણોમાંથી

વિટામિન ઈરાસાયણીક નામ: તોકોફેરોલ
ઊણપથી થતા રોગ: નપુંસકતા
જરૂરીયાત; જનનેદ્રિયનુુ કાર્ય નું કાર્ય યોગ્ય રીતે કરવામાં સહાયભૂત
સ્ત્રોત: કેળા, ટામેટા, લીલી શાકભાજી, ઈંડા

વિટામિન કે રાસાયણીક નામ: ફ્ટોમેનાડીયોન
ઊણપથી થતા રોગ: લોહીનો સ્ત્રાવ થતો હોય
જરૂરીયાત; લાંબા સમય સુધી લોહી વહેવાનું ચાલુ રહે
સ્ત્રોત: ગાજર, ફ્લાવર, કોબીજ, વનસ્પતિ તેલ
વિટામીન ના પ્રકાર

Post a Comment

Previous Post Next Post