Category Archives: Aapnu Gujarat

TATA Aig Group માત્ર 399 રૂપિયામાં 10 લાખનો અકસ્માત વિમાની પોસ્ટની યોજના પોસ્ટ ઓફિસ

જૂથ અકસ્માત વીમો (ગ્રુપ એક્સિડન્ટ ગાર્ડ) જીવન આશ્ચર્યોથી ભરેલું છે, સારા અને ખરાબ. અકસ્માતોનું આયોજન નથી પણ આકસ્મિક ખર્ચનું આયોજન કરી શકાય છે. રસ્તાઓ પર કોઈ પણ વ્યક્તિ સંપૂર્ણપણે સલામત નથી, પછી ભલે તમે કેટલી કાળજી લો. જ્યારે તમે હંમેશા અકસ્માતોને ટાળી શકતા નથી, પરંતુ તમે તમારા પરિવારના ભાવિને અગાઉથી તૈયાર કરી શકો છો ખર્ચાઓ અથવા અકસ્માતથી થતી… Read More »

રીચાર્જ ધમાકા: 141 રૂપિયાના રીચાર્જમાં 1 વર્ષની વેલીડિટી જાણો||Recharge bang: Get 1 year validity in Rs 141 recharge

રીચાર્જ ધમાકા: અત્યારના સમયમાં રીચાર્જ ના ભાવમાં ખુબજ વધારો થયો છે. અને એમાં પણ હવે જેની પાસે 2 સીમ કાર્ડ હોય તેને બીજું સીમ કાર્ડ ચાલુ રાખવા માટે પણ રીચાર્જ કરવું પડે છે. તેવામાં અત્યારે એક ધમાકા વાળો પ્લાન આવ્યો છે. આજે તેના વિશે જોઈએ. તમે આ રિચાર્જ કરાવશો. 141 રૂપિયાના રિચાર્જ માટે મોટો ધમાકો, 1 વર્ષ સુધી… Read More »

પેન્શન,Gratuity Calculator અને DR કેલ્ક્યુલેટર । Calculate કરો તમારી Gratuity

પેન્શન, Gratuity calculator અને DR કેલ્ક્યુલેટર : પેન્શન પ્લાન એ કર્મચારી લાભ છે જે એમ્પ્લોયરને નિવૃત્ત થયા પછી પાત્રતા ધરાવતા કર્મચારીઓને કરવામાં આવતી ચૂકવણીને ભંડોળ આપવા માટે અલગ રાખવામાં આવેલા નાણાંના પૂલમાં નિયમિત યોગદાન આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ કરે છે. ગ્રેચ્યુઈટી એ એમ્પ્લોયર દ્વારા કર્મચારીને કંપની તરફ પૂરી પાડવામાં આવેલી સેવાઓ માટે પ્રશંસાના પ્રતીક તરીકે ચૂકવવામાં આવતી એક સામટી… Read More »

MIT And HARVARD UNIVERSITY totally comparison with fully details||6 To 8 English Spelling

The MIT and HARVARD University are two of the most prestigious educational institutions in the world. Both schools are consistently ranked first on national college ranking lists. They are celebrated for their elite academics, illustrious faculty, and thriving student bodies. But which of these two universities is more prestigious: MIT or Harvard? Most importantly, which options do you… Read More »

The name of the my number is not showing on others phone when i call||ફોનમાં જેનો નંબર સેવ નથી એનું પણ નામ દેખાશે

The name of the number whose number is not saved in the phone will also appear My number is not showing on other’s phone when I call To check possible reasons, do the following: Step 1: Check if the receiving person has a caller ID. If other party or the receiving line has caller ID and the number… Read More »

1923 Gujarati First Standard book : must Download

Instructors are extraordinary wellsprings of information, thriving and edification to which anybody can be profited for entire life. They fill in as the genuine light in everybody’s life as they help understudies to make their courses in the life. They are the God talented individuals throughout everybody’s life who lead us towards progress with no self-centeredness. Truly, we… Read More »

Harvard university and MIT

Harvard university and MIT Founded by the Harvard university and MIT, edX is home to more than 20 million learners, the majority of top-ranked universities in the world, and industry-leading companies, offering 2000+ online courses. Learn and master the most in-demand skills to proceed your career with the certificate programs and online courses in the fastest-growing fields: computer… Read More »

INCOME TAX FILE CALCULATOR- 2022-23

The income tax department of India earlier informed about this new development on its Twitter handle, saying income tax e-filing portal 2.0 will have an all-new mobile app also. The term ‘aaykar’ means taxpayer and ‘setu’ means bridge. The app acts as a bridge between the government and the taxpayer. It is a free app available for android… Read More »

Badali camp ઓનલાઇન ટીચર ટ્રાન્સફર જિલ્લા આંતરિક કેમ્પમાં અરજી કરતી સમયે ધ્યાનમાં રાખવાનીબાબતો||http://www.dpegujarat.in/AdminLogin

ત્યારબાદ School Priority મેનુ પર કલીક કરતાં ડાબી બાજુ School List ( SchoolName Taluka PayCenter ) માં તમારા વિભાગ / વિષય મુજબની ખાલી જગ્યાઓ બતાવશે , જેમાં શાળાનું નામ , તાલુકો અને પે સેન્ટર શાળાનું નામ બતાવશે. જેની પર કલીક કરતાં તે જમણી બાજુ Selected School List માં ઓટોમેટીક જતી રહેશે .દંપતિના કિસ્સામાં પતિ / પત્ની જે શાળા… Read More »