આ શૈક્ષણિક વેબસાઈટ એવા શિક્ષકોને અર્પણ ,કે જેમને ફકત બાળકોના ઘડતરમા અને શાળાના વિકાસમા રસ છે.Dear all visitor here You Will Get Updates About Educational News, Latest Government And Private Job Related Information, Syllabus Information, And Daily General Knowledge Update. PLEASE NOTE :- Purpose Of This Educational website Is To Share Information To More And More People, If Anybody Finds Anything Wrong Or Object-Able Content In This Website, Pls Contact On info@hiteshpatelmodasa.com Thanks For Visiting. Hitesh Patel
 

TET2 Paper Solution / Answer Keys (01/09/2013) (Completed)

8 comments:

 1. Tamara solution ne to amaru solution sehlu kri aapyu tet 2 ni ans. Key aapi ne thank's sir
  Sirji(9,10) secondry bharti kyare thase are jnavjo plz mare tat ma 127 marks chhe to chance lage me nhi te jnavjo

  ReplyDelete
 2. Thank's sir for tet2 solution
  one request secondry (9,10) no bharti kyare thase the jnavo ne

  ReplyDelete
 3. TET-1, for PTC ate ni kyare Bharti 6e?????

  ReplyDelete
 4. HTAT પરિણામ 07/09/2013 સપ્ટેમ્બર સુધી 100% જાહેર થઇ જશે

  ReplyDelete
 5. Dear Sir, Mistake in Ans key of Tet-II in Social Science in Provisional Ans Key. Ans.No.103 Right Ans. is Bhukamp Nirgaman Kendra & Ans.No.126 Right Ans. is Bhugarbh ma chalti Bhu-Sanchalanani Prakiya. (Source - Std-8 Samajik Vigyan na Pathya Pustak Path-5 Prakrutik Prakopo.) Pls do needful for this.

  ReplyDelete
 6. બોર્ડ દ્વારા ઓફિશીયલ આન્સર-કી મુકાઇ ગઇ છે તો આ ભુલ વાળી આન્સર કી હટાવતા કેમ નથી ? અને અત્યારે આ આન્સર-કી ખુલતી પણ નથી

  ReplyDelete