આ શૈક્ષણિક વેબસાઈટ એવા શિક્ષકોને અર્પણ ,કે જેમને ફકત બાળકોના ઘડતરમા અને શાળાના વિકાસમા રસ છે.Dear all visitor here You Will Get Updates About Educational News, Latest Government And Private Job Related Information, Syllabus Information, And Daily General Knowledge Update. PLEASE NOTE :- Purpose Of This Educational website Is To Share Information To More And More People, If Anybody Finds Anything Wrong Or Object-Able Content In This Website, Pls Contact On info@hiteshpatelmodasa.com Thanks For Visiting. Hitesh Patel
 

Vidhyasahayak Bharti News !

V.S.BHARTI ENGLISH UPDATE PAHELA 20 ST CANDIDATE MA THI 8 ABSENT...

Info by Bhavesh suthar

1 comment:

  1. SC category ma su news chhe.english ma 65.54 chhe to chance chhe k nahi

    ReplyDelete